2020: MENTAAL FIT TIJDENS CORONA

Wat ben ik trots op Stichting Mara dat zij kerkleiders ondersteunen om relevant te blijven en taboes doorbreken door onderwerpen aan te snijden die soms moeilijk bespreekbaar zijn.

"23 kerkelijk leiders, vrijwilligers en sleutelfiguren van internationale en migrantenkerken en maatschappelijke organisaties namen deel aan deze eerste digitale Maatschappelijke Kerkbijeenkomst op donderdagavond 25 juni. PEP organiseert samen met Stichting Mara en Stek vier keer per jaar een bijeenkomst voor het netwerk van internationale en migrantenkerken (HUB: Geloof in Den Haag) over een maatschappelijk thema." (Website PEP)

Mijn 4 gegeven tips waren iemand te ondersteunen met:
- Emotionele steun
- Instrumentele steun
- Informatieve steun
- Spirituele steun

Wat betekent dat allemaal? Lees meer en bekijk de presentatie op:
https://www.maraprojecten.nl/news/mentaal-fit-tijdens-corona/
https://pepdenhaag.nl/verslag-maatschappelijke-kerk-mentaal-fit-tijdens-corona