2022: ARTIKEL DOORBREEK HET TABOE OP PSYCHISCHE GEZONDHEID IN CHRISTELIJKE MIGRANTENKERKEN

 

SAMENVATTING
Vanuit mijn observaties als therapeut onder Afro-Caribische en andere niet-westerse migranten zie ik dat er onder deze groepen vaak een taboe rust op psychische problemen. Geloof kan hierbij een bron van steun bieden of juist een bron van extra stress zijn. Christelijke migrantengemeenschappen hebben de potentie om de psychische gezondheid in deze groepen te ondersteunen, maar hebben hier toerusting voor nodig. In dit artikel bespreek ik psychoeducatie-workshops die ik aan migrantenkerkleden en -leiders heb gegeven en concludeer ik dat dit een zinvolle ondersteuning is om de potentie van deze kerken te benutten.


TREFWOORDEN: Afro-Caribisch, migrant, geloofsgemeenschap, psychische gezondheid, psycho-educatie

 

Volledig artikel willen lezen? Klik en download het artikel:
Doorbreek het taboe op psychische gezondheid in christelijke migrantenkerken

 

Workshop aanvragen kan hier!