GEEN DEPRESSIE, MAAR TRAUMA!

Depressieve klachten en traumagerelateerde klachten worden vaak met elkaar verward. Velen melden zich aan bij Unibonz met het idee dat ze depressief zijn, maar al snel in de gesprekken blijkt dat ze last hebben van traumagerelateerde klachten. Vaak is het zo dat ze zelf ervaring hebben of getuigen zijn geweest van kindermishandeling of huiselijk geweld.

De klachten worden met elkaar verward omdat beide type klachten kunnen de volgende kenmerken hebben:

  • Negatieve gedachten en gevoelens
  • Niet meer van het leven kunnen genieten of positieve gevoelens ervaren
  • Weinig interesse in dagelijkse of belangrijke activiteiten
  • Slaapproblemen
  • Concentratieproblemen¬†

Maar als je ook last heb van bijvoorbeeld:

  • Herbelevingen, flashbacks
  • Nachtmerries of nare dromen
  • Sterke wantrouwen in de wereld
  • Negatieve gedachten over het zelf
  • Hyperalertheid

Dan is spreken we niet meer van depressieve klachten, maar traumagerelateerde klachten. Traumagerelateerde klachten zijn veel meer dan wat hierboven beschreven staat, maar dit zijn een aanwijzingen dat er geen sprake is van een depressie.

Om meer te weten over trauma en wat het in het leven van de mens doet, kijk naar onderstaande twee filmpjes en ga na voor jezelf wat ervan herkent of niet.